History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
Mwydro ym Mangor - Pennod 18
Clean
March 21, 2012 11:29 AM PDT
itunes pic

Tro yma, mae yna ddau gyfweliad: yr un cyntaf efo hyfforddwr newydd y tim cenedlaethol Chris Coleman (yn y Saesneg) ac yr ail un efo cefnogwr Dinas Bangor Ian Gill. Am fwy o wybodaeth, ewch i'r tudalen Facebook Mwydro ym Mangor ac i mwydroymmangor.wordpress.com. Cofiwch danysgrifio i'r podlediad trwy iTunes.

Mwydro ym Mangor - Pennod 17
Clean
February 22, 2012 12:51 PM PST
itunes pic

Nid jyst Neville Powell sydd yn rheoli tîm ym Mangor. Tro yma, mae Jonathan Ervine yn siarad efo rheolwr ail dim Dinas Bangor, Haydn Jones. Am fwy o wybodaeth am y podlediad, edrychwch ar mwydroymmangor.wordpress.com. Cofiwch eich bod chi’n medru tanysgrifio i’r podlediad drwy iTunes.

Mwydro ym Mangor - Pennod 16
Clean
February 02, 2012 09:00 AM PST
itunes pic

Tro yma, mae Jonathan Ervine yn trafod stadium newydd Dinas Bangor yn Nantporth efo Richard Williams a Pete Jones. Hefyd, mae'r bennod hon yn cynnwys adroddiad am Dorothy a Florence, yr ieir sydd yn rhagweld canlyniadau'r gemau mawr. Cofiwch tanysgrifio i'r podlediad trwy iTunes.

Mwydro ym Mangor - Pennod 15
Clean
January 18, 2012 02:11 PM PST
itunes pic

Mae pennod yma ydy'r un olaf i gael ei recordio yn Ffordd Farrar. Mae Jonathan Ervine yn siarad efo caplan Dinas Bangor Geraint Roberts ac yn clywed barn Marc Lloyd Williams am y symudiad i Nantporth. Cofiwch tanysgrifio i'r podlediad tryw iTunes ac i sbio ar dudalen Facebook Mwydro ym Mangor.

Mwydro ym Mangor - Pennod 14
Clean
January 03, 2012 09:00 AM PST
itunes pic

Mae Jonathan Ervine yn siarad am y gêm olaf yn Ffordd Farrar efo ysgrifenydd Dinas Bangor Gwynfor Jones, y darlledwr a chefnogwr Bangor Ian Gill, y rheolwr Neville Powell ac y llywydd y clwb Gwyn Pierce Owen. Cofiwch tanysgrifio i'r podlediad tryw iTunes ac edrychwch ar y blog sydd ar mwydroymmangor.wordpress.com.

Mwydro ym Mangor - Pennod 13
Clean
December 20, 2011 10:00 AM PST
itunes pic

Mae yna lawer o bobl sydd wedi sgorio goliau yn Ffordd Farrar dros y flyneddoed. Rhywun sydd wedi sgorio llawer o weithiau efo Bangor, ac yn erbyn Bangor hefyd, yw Marc Lloyd Williams. Ym mhennod yma, mae Jonathan Ervine yn cyfweld 'Jiws' am Ddinas Bangor, sgorio goliau a safon yr Uwch Gynghrair Cymru. Am fwy o wybodaeth, ewch i mwydroymmangor.wordpress.com neu y dudalen Facebook Mwydro ym Mangor.

Mwydro ym Mangor - Pennod 12
Clean
December 06, 2011 10:00 AM PST
itunes pic

Ym mhennod yma, mae Jonathan Ervine yn trafod dilyn Dinas Bangor o bell efo Carwyn Edwards. O ardal Bodedern yn wreiddiol, mae Carwyn yn byw yn Arizona ac yn gwrando i'r sylwebaeth cefnogwyr Radio Bangor (ar gael ar www.bangorcitizens.com). Hefyd, mae Jonathan yn son am ei atgofion o Gary Speed.

Mwydro ym Mangor - Pennod 11
Clean
November 22, 2011 02:03 PM PST
itunes pic

Tro yma, dan ni'n mynd i Nantporth a thrafod cae newydd Dinas Bangor efo swyddogion a chefnogwyr y clwb yn cynnwys Gwynfor Jones, Les Pegler, Ian Gill a Gwyn Pierce Owen. Cofiwch tanysgrifio i'r podlediad tryw iTunes ac edrych ar y dudalen Facebook Mwydro ym Mangor ac y blog ar mwydroymmangor.wordpress.com.

Mwydro ym Mangor - Pennod 10
Clean
November 11, 2011 04:28 AM PST
itunes pic

Yr ail rhan o'r sgwrs efo Ian Gill. Tro yma, mae o'n son am 'Radio Bangor' sydd yn darlledu sylwebaeth cefnogwyr o gêmau Dinas Bangor. Hefyd, mae o'n trafod diwedd Ffordd Farrar, stadiwm Dinas Bangor sydd yn croesawu gêm am y tro olaf ar Rhagfyr 27. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar mwydroymmangor.wordpress.com neu y grŵp Facebook Mwydro ym Mangor.

Mwydro ym Mangor - Pennod 9
Clean
October 25, 2011 10:00 AM PDT
itunes pic

Tro yma, mae Glynne Roberts yn son am lyfyr mae o'n ysgrifennu am hanes Dinas Bangor yn Ffordd Farrar. Hefyd, mae Cwpan y Byd Rygbi wedi rhoi syniad i Jonathan Ervine am sut i wella pêl-droed yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar dudalen Facebook 'Mwydro ym Mangor' neu y blog mwydroymmangor.wordpress.com.

Next Page